Mer om SVT EUROPA
Startsida
Greker i Sverige
Nyheter
Grekiska nyheter
Intervjuer
Böcker
Forum
Mer om...
Kontakt

Kέντρο Ελληνικού Πολιτισμού( ΚΕΠ)

Το ΚΕΠ είναι ένα ανεξάρτητο ίδρυμα που υπόκειται στη σουηδική νομοθεσία και στοχεύει στην εμπλούτιση του πολιτιστικού πλουραλισμού στη Σουηδία.

Ιδρύθηκε το 1994 από το Ιδρυμα Ελληνική Βιβλιοθήκη και Αρχείο μετά από διαπραγματεύσεις με τον Δήμο της Στοκχόλμης και την Κρατική Υπηρεσία Πολιτισμού. Η δραστηριότητά του μονιμοποιήθηκε το 1998 και από τότε το ΚΕΠ παρουσιάζει ένα ποικίλο πολιτιστικό έργο σε διάφορους τομείς παρουσιάζοντας κυρίως Έλληνες καλλιτέχνες αλλά και καλλιτέχνες άλλων εθνικοτήτων, προάγοντας έτσι τον πλουραλισμό στα πολιτιστικά δρώμενα στη Σουηδία.

Η νέα διεύθυνση του ΚΕΠ είναι:

Grekiskt Kulturcentrum
Ropstensslingan 11 B
115 42 Stockholm

(Στο Ropsten, πάρα πολύ κοντά στη γέφυρα για το Lidingö)

Τηλέφωνο: +46 8 720 17 41
E-mail: nireus@algohotellet.se

Postgiro: PG 630 84 94-1

******************************


Grekiskt Kulturcentrum har flyttat till:

Ropstensslingan 11 B
115 42 Stockholm

(Ropsten, alldeles intill Lidingöbron)

En mötesplats för den
svenska och grekiska kulturen


Centret bjuder på en aktiv programverksamhet med kulturella evenemang såsom föredrag, seminarier, utställningar, bild-, film och videovisningar m m.

I det Grekiska Kulturcentret finns också Bibliotek och Arkiv. Biblioteket utgör basen för verksamheten som sammanvävs med ett mångsidigt kulturutbud. Det finns ca 25.000 volymer om grekisk litteratur och kultur från antiken till nutid, på grekiska, svenska och andra språk. I arkivet förvaras museiföremål, dokument, fotografier, tidnings- och tidskriftsarkiv, förenings- och privata arkiv, affischer, videogram, LP- och CD-skivor.

Centret öppnades 1994 och är ett resultat av flera års ideellt arbete. Det skapades och förvaltas av stiftelsen Grekiskt Bibliotek och Arkiv i Sverige, (GBAS), i syfte att bevara, utveckla, visa upp och levandegöra det svensk-grekiska kulturarvet - kultur med grekisk anknytning som skapats och skapas i Sverige. Av GBAS utges den tvåspråkiga - svenska och grekiska - periodiska kulturtidskriften "Pergament".

För ytterligare information, synpunkter och förslag kan Ni ringa eller faxa till:

08 - 720 17 41 eller skicka e-mail: nireus@algohotellet.se

Postgiro: PG 630 84 94-1

Home page: www.greekculturalcentre.se


2004-10-02, 22:23 Τελευταία ενημέρωση: 2007-12-02, 21:02


Ansvarig utgivare:
Zoi Karkamanis
Υπεύθυνη για την Ελληνοσουηδική Ιστοσελίδα:
Ζωή Καρκαμάνη