Mer om SVT EUROPA
Startsida
Greker i Sverige
Nyheter
Grekiska nyheter
Intervjuer
Böcker
Forum
Mer om...
Kontakt

"To γρασίδι μυρίζει δυνατά"

Gräset doftar starkt. Fem samtida grekiska prosaister. Urval och inledning Vasilis Papageorgiou. Översättning Michael Economou och Vasilis Papageorgiou. Växjö University Press 2009.

De fem författarna i denna samling berättelser är Greklands främsta prosaister. De representerar olika litterära stilar, olika estetiska världar och olika existentiella och samhälleliga angelägenheter. Gemensamt har de den språkliga akribi som deras texter på ett mästerligt sätt genomandas av samt det unika sätt att ge substans åt och förvandla sina erfarenheter och iakttagelser till konst. De fem författarna tillhör också olika generationer, vilket erbjuder ett rikt spektrum av olika möjligheter att närma sig den grekiska samtiden. Den sistnämnda präglas av den mångfasetterade och ofta dramatiska grekiska historia som från antiken och genom den bysantinska eran ända fram till våra dagar aldrig upphört att fungera som en outsinlig källa för såväl estetiska som moraliska val och lärdomar.

Vasilis Papageorgiou


2009-06-20, 17:28 Τελευταία ενημέρωση: 2009-06-24, 18:32


Ansvarig utgivare:
Zoi Karkamanis
Υπεύθυνοι για την Ελληνοσουηδική Ιστοσελίδα:
Ζωή Καρκαμάνη
Δημήτρης Καρκαμάνης

Publisher/Εκδότης:
Dimitrios Karkamanis
Δημήτριος Καρκαμάνης